32.2. Сировина для виробництва вина

магниевый скраб beletage

Основною сировиною у виноробстві є виноград. Крім цього ви-но виробляється з фруктів і ягід.

Якість винограду визначається сортом, ступенем зрілості, сма-ковими властивостями, цукристістю, ступенем ураження хворобами ішкідниками, умовами вирощення, агротехнічними прийомами оброб-лення виноградників. На якість вина вирішальний вплив робить хіміч-ний склад ягід, що залежить від підбору сортів і якості кожного сорту.Сортові розходження винограду багато в чому визначають типи й ін-дивідуальність вин, особливо марочних. У виноробстві існують сорти,які використовують для вироблення тільки визначених сортів або ти-пів вин. Наприклад, столові сухі вина одержують з Рислінгу, Алиготей інших.

До додаткових видів сировини варто віднести іоніти, жовту кро-в'яну сіль, необхідні для видалення солей важких металів; гідрофільніколоїди (желатин, яєчний білок, казеїн), бентоніт, каолін, кізельгур -для освітлення вин.