33.2. Характеристика підготовленої води

Однак використання води з приведеними вище показниками длявиробництва безалкогольних напоїв не може гарантувати високої яко-сті і тривалої стійкості напоїв, тому що ряд показників питної водисвідчить про наявність у ній різних мінеральних і органічних домішоку кількостях, що негативно впливають на якість напоїв.

Питна вода містить велику кількість різних домішок, що надхо-дять до неї при конденсації вологи в атмосфері, проходженні черезґрунт, забрудненні побутовими і промисловими стоками. При випа-данні опадів у виді дощу і снігу у воді розчиняються кисень, азот,двооксид вуглецю, складові речовини димових газів, різні мінеральніречовини - продукти окислювання, які, взаємодіючи з різними речо-винами в ґрунті, утворюють погано розчинні і нерозчинні у воді з'єд-нання.

Особлива увага повинна бути приділена чистоті питної води зпогляду її прозорості, мутності, кольоровості, відсутності зваженихчасток, присмаку, запаху, органічних речовин, вмісту бактерій і ток-сичних речовин.

У залежності від джерел водопостачання, складу і якості питнавода, яку використовують для технологічних потреб безалкогольноговиробництва, піддається обробці по досить різноманітних технологіч-них схемах, що передбачає відстоювання, коагуляцію, знезалізування,зм'якшення, зниженн