34.1. Загальна характеристика і класифікація напоїв : Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : B-ko.com : Книги для студентів

34.1. Загальна характеристика і класифікація напоїв

До безалкогольних напоїв відносять насичені двооксидом вуг-лецю (газовані) і без нього (негазовані) водні розчини сумішей цукро-вого сиропу або цукрозамінювачів, плодоовочевих соків натуральнихабо спиртованих, екстрактів плодово-ягідних, овочевих, з рослинної ізернової сировини, настоїв трав, прянощів, цитрусових, вин, есенцій,ароматизаторів, концентрованих основ для напоїв, барвників, харчо-вих кислот, біологічно активних речовин та інших компонентів.

На заводах безалкогольних напоїв роблять також слабоалкого-льні напої - газовані і негазовані. Об'ємна частка етилового спирту вних від 1,5 до 9,0 %. Вони приготовлені з води, соків, концентратівсоків, продуктів бджільництва; спиртів виноградних, плодових, ети-лового; настоїв і екстрактів рослинної сировини; цукру або його за-мінників; харчосмакових і ароматичних добавок; барвників і іншихкомпонентів.

Безалкогольні напої класифікують:

за зовнішнім виглядом: рідкі - прозорі і замутнені; концентрати- порошкоподібні суміші в споживчій тарі;

за використовуваною сировиною: ті, що мають сік, - соки і ли-монади; пряно-ароматичні; ароматизовані; зернові; спеціальні -лікувальні, вітамінізовані і низькокалорійні;

за ступенем насичення двооксидом вуглецю: газовані, середньо-газовані, слабогазовані;

за способом обробки: пастеризовані і не пастеризовані; із засто-суванням консервантів і без них; холодного і гарячого розливу;асептичного розливу.

Напої спеціального призначення реалізують визначеним катего-ріям споживачів (діти, спортсмени, хворі й інші) як лікувально-профілактичні засоби, що обов'язково повинно бути підтверджено ви-сновком згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я України.

Фізико-хімічні показники безалкогольних напоїв (вміст двоок-сиду вуглецю, солей для штучно мінералізованих вод, сухих речовин,кислотність і інше) повинні відповідати вимогам діючих стандартів.