34.3 Технологія виробництва

Виробництво газованих безалкогольних напоїв - багатостадій-ний процес із застосуванням апаратів і машин різного призначення(рис. 34.1).

Цукровий сирои - напівпродукт для готування купажиих і това-рних сиропів - концентрований водний розчин цукру. На заводах без-алкогольних напоїв його готують гарячим способом, а на заводах, щовипускають напої "Фанта", "Пепсікола" й ін., - холодним способом.

Приготування цукрового сиропу гарячим способом (рис.34. 2)залежно від стану цукру проводять двома способами: 1 - рідкий цукорз цистерни насосом 1 через теплообмінник 2 і мірник 3 перекачують узбірник для зберігання 4, що обладнаний бактерицидними лампами 5;

Рис. 34.2. Технологічна схема виготовлення білого цукрового сиропу гарячим способом.

2 - мішки з цукром-иіском подають иа піддонах на виробничий складі після зважування на вагах 6 зсипають у проміжний бункер 7 і далі досироповарочного казана 8, де знаходиться нагріта до кипіння розраху-нкова кількість води. Потім розчин цукру кип'ятять при перемішуван-ні протягом 30 хв для повного знищення слизоутворюючих бактерій.При досягненні в сиропі масової частки сухих речовин 60 - 65% ва-ріння припиняють. Готовий сироп у гарячому стані через фільтр 9 на-сосом подають через теплообмінн