ГЛАВА 35.РОЗРАХУНКИ ВИРОБНИЦТВА ПИВА

Основною сировиною для виробництва пива є ячмінний солод.Іноді пивоварні заводи його виробляють у себе, іноді працюють на при-візному. Матеріальні розрахунки при цьому відрізняються тільки тим,що перші включають ще й розрахунки з виробництва солоду.

Розрахунки проводять на 100 кг зернопродуктів, що витрача-ються на виробництво кожного найменування пива, з наступним пере-рахунком одержаних даних на 1 дал (10 л) та на річний випуск про-дукції.

При виготовленні деяких найменувань пива передбачено засто-сування несолоджених матеріалів, кількість яких може коливатисьзалежно від сорту пива від 15 до 50 0%. Як несолоджені матеріали за-стосовують ячмінне або знежирене кукурудзяне борошно грубого по-мелу, рисову січку.

Для оцукрювання несолодженої сировини до затору додаютьферментний препарат з розрахунку 10000 амілазних одиниць на 1 тзасипки, яка складається з солоду і несолодженої зернової сировини.Тоді загальна кількість ферментного препарату на затір G^ (кг) розра-ховується за наступною формулою:

G,= ^,  (35.1)

де Ос - маса затертої сировини (солод + несолоджена зерновасировина), т; 03 - оцукрювальна здатність 100 г ферментного препа-рату, амілазних одиниць, (коливає