ГЛАВА 37.РОЗРАХУНКИ ВИРОБНИЦТВАБЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Безалкогольні напої - це насичені вуглекислим газом водні роз-чини сиропів, виготовлені з цукру, фруктово-ягідних соків, настоївцитрусових плодів, виноградних вин, харчових кислот та деяких ін-ших компонентів. Склад сиропів регламентується рецептурами.

У главі подані технологічні розрахунки, що визначають потребув сировині та допоміжних матеріалах, а також кількість продуктів ви-робництва безалкогольних напоїв з урахуванням виробничих витрат.Початковими даними для розрахунків є кількість та асортимент виго-товленої продукції, а також стандарти, технічні умови і рецептури нанапої. Так, за рецептурою витрата зрідженого вуглекислого газу ста-новить 20 кг, ваніліну 10 г на 100 дал напою.

Приклад 37.1. Розрахувати кількість цукру і води для приго-тування 100 л цукрового сиропу концентрацією 1,3163 кг/л. Воло-гість цукру - 0,14 мас %.

Розв'язок

Витрати цукру і води відповідно становлять:

1,3163 • 100 • 0,65 = 85,56 кг,

1,3163 • 100 • 0,35 = 46,07 кг.

3 урахуванням вологості цукру його треба внести: