38.3. Виробництво цукру-рафінаду

магниевый скраб beletage

Вміст сахарози в цукрі-піску не менш 99,75 %, у рафінаді 99,9%.Основна відмінність у зовнішньому вигляді.

Основна ціль сахарорафінадного виробництва - отримання кри-сталічного продукту високої якості з кількістю сахарози 99,9 %. Розрі-зняють литий і пресований рафінад, найбільш міцний литий, одержу-ють його у виді голівок.

Основний процес рафінирування - це відділення сахарози віднесахарів шляхом її багатократної кристалізації і фізико-хімічного(адсорбційного) очищення сиропів. При виробництві цукру-рафінадуотримують дві групи продуктів - рафінадну (2 - 3 ступені) і продукто-ву (3 - 4 ступені). Цукор-рафінад отримують у перших двох або трьохциклах, інші цикли використовують з метою знецукрювання відтіків іповернення жовтого цукру на адсорбційне чищення і кристалізацію врафінадних циклах.

Наприклад, технологічна схема виробництва пресованого цук-ру-рафінаду складається з різноманітних стадій:

зважування і просівання цукру-піску;

виготовлення рафінадного сиропу і клеросу - продукту зрозчиненого у воді цукру-піску підвищеної якості, сухих відходів ра-фінадного виробництва і відбору з адсорберів рафінадної групи;

видалення з сиропу механічних домішок;

адсорбційне очищення сиропу;

згущення сиропу до утворення кристалів;

стадія кристалізації;

центрифугування і пробілювання кристалів;

отримання рафінадної кашки і її пресування;

сушіння і прохолодження брикетів;

фасування і пакування цукру-рафінаду;

зберігання.

Цукор-пісок розчиняють у воді, сироп фільтрують і обробляютьадсорбентами для видалення барвникових речовин. Найчастіше вико-ристовують для цієї мети активоване вугілля. Потім варять утфель,видаляючи воду, кристалізують. Центрифугують, пробілюють рафіна-дну кашку, яку потім або пресують, або наливають у форми.

Для додання білизни з блакиттю в цукровий сироп додають уль-трамарин 0,0008 %. Голівки цукру на спеціальному верстаті розколю-ють на шматки і фасують.

ГЛАВА 39.ТЕХНОЛОГІЯ КРОХМАЛЮ