39.2. Сировина для виробництва крохмалю

магниевый скраб beletage

Для промислового виробництва крохмалю сировиною є карто-пля, зерна кукурудзи, пшениці, жита, рису. Широко використовуютьсякартопля і кукурудза (табл. 39.1).

Таблиця 39.1. Склад крохмалю з картоплі і кукурудзи

Сировина

Вміст, %

Склад сухої речовини, %

во-ло-ги

су-хихречо-вин

крох-маль

азоти-стіречо-вини

клі-тко-вина

зола

жир

роз-чиннівугле-води

інші

Картопля

75

25

74

8

4

4

0,8

3,2

6

Кукурудза

13

87

70

12

1,8

1,5

6-6,5

3-5

4

Кукурудза в порівнянні з картоплею має кращу транспортабель-ність і краще зберігається, тому на цій сировині працюють цілий рік.На картоплі - 3-5 місяців у році. З кукурудзи вивільняти крохмальскладніше через особливості будови сировини і великий вміст у нійбілка й жиру.

Картопляний крохмаль дає більш в'язкі клейстери, тому йогоспоживча вартість вища.

На переробку надходить кукурудза вологістю 13-16 %, картопля75 %. У складі сухих речовин картоплі знаходяться крохмалю 74 0%,кукурудзи - 70 % до маси сухого зерна. Ці види сировини рівноцінніза виходом у перерахуванні на сухі речовини.

При одержанні крохмалю з картоплі (рис. 39.1) технологічнийпроцес складається з таких операцій: миття, здрібнювання, промиван-ня маси водою, а потім пропущення крохмального молочка через сита:мезга залишається на ситі, а воду з крохмалем відстоюють у

Домішки

Миття картоплі

І

Зважування картоплі

Здрібнювання намашинах-перетирах

Кашка

Крохмальне

-МОЛОЧКО

І

Рафініруваннякрохмального молочка

Виділення вільногокрохмалю          

Кашка

X

Повторне здрібнення

Промивання крохмалю

т

Осаджування крохмалю

на тарільчатихмашинах-перетирах

Виділення та промивкакрупної та мілкої мезги

т

Осаджування крохмалюз крохмального молочка

Мезга

Сирий картопляний  крохмаль

Рис. 39.1. Функціональна схема одержання крохмалю з картоплі.

чанах або розділяють на центрифузі. Оде-ржують сирий крохмаль зі вмістом вологи вмасі 50 %. У такому вигляді сирий крохмальвикористовують для виробництва крохмало-продуктів і крупи саго. Для вироблення сухо-го крохмалю проводять сушіння.

Виробництво крохмалю з зернових маєособливості. Через більш складну будову зер-на крохмалю (рис. 39.2), виділення його з клі-тин вимагає додаткових операцій: замочуван-ня зерна в підкисленій воді (вміст двооксидусірки 0,15-0,2 %), після чого проводять дроб-лення, відділення зародка, тонкий розмел кру-пок. Далі проводять процес аналогічно проце-су одержання крохмалю з картоплі.