ГЛАВА 41.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ КОНСЕРВНОЇПРОДУКЦІЇ В УМОВНИХ БАНКАХ

Консервовані продукти випускають в металевій, скляній, полі-мерній, дерев'яній і картонній тарі, яка крім того різниться за фор-мою, розмірами і місткістю. Враховуючи різноманітність тари, що за-стосовується для консервування продуктів, а також для зручності пла-нування, обліку і звітності прийнята система обчислення консервова-ної продукції в облікових одиницях.

Одиницями обчислення консервної продукції є облікові абоумовні банки, а також масові одиниці - кілограми або тонни (для со-лоної, квашеної, замороженої продукції, сушених фруктів, овочів ірізноманітних напівфабрикатів).

Для обчислення готової продукції в облікових одиницях засто-совують два види умовних банок: об'ємну і масову.

Умовна об'ємна банка - це жерстяна банка № 8 місткістю 353,4 мл.

Умовна масова банка містить 400 г продукту.

В об'ємних умовних банках обліковують усі види консервів, ви-роблених з фруктів, овочів, м'яса, риби, молока.

У масових умовних банках обліковують варення, джеми, пови-дло, желе, маринади, фруктові та овочеві соки, соуси, пюре.