ГЛАВА 44.ТЕХНОЛОГІЯ ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ

44.1. Загальна характеристика виробів

Шоколадні вироби відносять до кондитерських, вони і склада-ються із шоколадної маси, яка є колоїдною системою, а дисперснимсередовищем в ній є какао.

Шоколадна маса - це напівфабрикат, який одержують змішу-ванням цукрової пудри з какао-маслом, какао-тертим і додатками. Ізшоколадної маси без додатків одержують натуральний шоколад, а здодатками - шоколад з додатками. Вони можуть бути як звичайними,так і десертними. У десертному шоколаді велика дисперсність часток.

Промисловість випускає як товарний какао-порошок, що йде наприготування напою, так і виробничий какао-порошок, що використо-вують як напівфабрикат при виготовленні цукерок й інших виробів.

Какао продукти одержують з какао-бобів на спеціалізованихфабриках або в цехах, що виробляють шоколад. Сучасне виробництвокакао-продуктів високомеханізоване й автоматизоване.

44.2. Какао-боби як сировина шоколадного виробництва

Какао-боби це насіння какао-дерева, що росте в тропічній час-тині Америки й Африки й у невеликих кількостях на островах Індій-ського і Тихого океанів (країни Азії й Океанії).