ГЛАВА 46. ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

46.1. Загальна характеристика кондитерських виробів

Кондитерськими виробами називаються харчові вироби, біль-ша частина яких складається із цукру, найчастіше видозміненого, абоіншої солодкої речовини (мед, ксиліт, сорбіт), патоки й різних доба-вок, що поліпшують смакові якості, структуру виробів, біологічнуцінність. До кондитерських відносять також борошняні вироби з ве-ликим вмістом цукру.

Кондитерські вироби - товар дрібноштучний і швидкореалізу-ємий. Він, як правило, має тривалі строки зберігання й гарну транспо-ртабельність. Кондитерські вироби мають привабливий зовнішній ви-гляд, приємний смак і аромат. Це висококалорійні й легко засвоюванівироби. Кондитерські вироби користуються великим попитом у різ-них груп населення - їх споживають і діти й дорослі.

Споживання кондитерських виробів в Україні перевищує фізіологі-чні норми, і воно більше, ніж у розвинених країнах. Кондитерські виробибідні на біологічно активні речовини, у них практично немає вітамінів, фер-ментів, харчових волокон (руйнуються при термічній обробці). Енергетичнацінність кондитерських виробів у розрахунку на 100 г продукту має значен-ня, кДж: від 1200 для мармеладу до 2300 для шоколаду.

46.2. Сировина для конд