4.1. Загальна характеристика харчового продукту

магниевый скраб beletage

Борошно - це харчовий продукт, одержаний у результатіздрібнювання зерна різних культур.

За родом злаку розрізняють борошно пшеничне, житнє, куку-рудзяне, ячмінне й інше. Борошно можуть виробляти із суміші зернапшениці і жита: житньо-пшеничне (60 % жита і 40 % пшениці) і пше-нично-житнє (70 % пшениці і 30 % жита). Основними видами борош-на є пшеничне і житнє.

Зазвичай борошно характеризують виходом. Вихід борошна -це кількість борошна, отримана з 100 масових часток зерна. За вихо-дом борошно може бути 72, 85 і 97,5 %.

Характеризують борошно також за сортами: крупчатка, вищий, I,II, оббивне - для пшеничного; оббивне, обдирне, сіяне - для житнього.

Борошно є сировиною для ряду галузей харчової промисловості:хлібопекарської, кондитерської і макаронної. Відходи борошномель-ного виробництва у виді висівок та кормового борошна використову-ються для готування комбікормів при годівлі худоби і птиці.

Спочатку знаряддями для одержання борошна служили камені -ступки з каменю, у яких зерно подрібнювалося ударними зусиллями.Тепер зерно подрібнюють у борошно на комплексі машин, який нази-вають млином. Сучасні млини - це високомеханізовані підприємства змеханічним або пневматичним транспортуванням продукту по ходутехнологічного процесу. Частинки зерна, перш ніж перетворитися вборошно, проходять на млині шлях у 15 км. Продуктивність сучаснихвисокопродуктивних млинів по борошну складає 250-500 т/добу.

Виробничий процес на млині можна розділити на 5 основнихетапів:

прийом зерна;

зберігання зерна на млині;

підготовка зерна до помелу;

помел зерна в борошно;

вибій і зберігання борошна.

38