56.1. Введення в методологію проектування

Відповідно до викладеної в попередній главі методології прое-ктування технологічних систем (ТС), проектування починається з реа-ктора, потім розробляється система розподілу, потім теплообміннасистема та система енергоджерел і енергоспоживачів. Здавалося б, щодля розробки першого циклу проектування повинні бути розрахованіцілком системи теплообмінників і системи енергоджерел. Однак, на-справді, повне проектування цих підсистем зовсім не обов'язково дляоцінки проекту. Методи, що застосовують сьогодні дозволяють оцінитифункціонування всієї технологічної системи без реального повного прое-ктування цих елементів. Досить задати цільові значення по енергії ікапітальних витратах для системи теплообмінників і енергосистем.Після цього можна аналізувати швидко і зручно велике число проект-них альтернатив.

У той же час, якби ми цілком розраховували ці підсистемитехнологічних систем для кожної альтернативи, проаналізувати такувеличезну кількість варіантів було б практично неможливо ні по ви-тратах часу, ні по зусиллях. Щоб зрозуміти, як можна задавати цільовіпоказники для системи теплообмінників і енергосистем потрібно чіт-ко представляти, що лежить в основі цього методу.