59.2. Характеристика роботи холодильнихагрегатів у харчовій промисловості

магниевый скраб beletage

Холодильні агрегати широко використовуються у харчовійпромисловості, зокрема, у виробництві молокопродуктів, пива, хлібо-пекарських дріжджів, виноробстві, а також на м'ясокомбінатах. Якхолодоагент в них, в основному, застосовується аміак - один з холо-доагентів, що не має шкідливого впливу на озоновий шар.

Разом з цим, тепло, що виділяється в конденсаційній частиніхолодильного агрегату практично не використовується. Для оцінкиможливості використання цього тепла було проведене обстеженняконденсаційної частини холодильного агрегату одного з сиромолоч-них підприємств Харківської області. Перш за все необхідно описатитехнологічні потоки та устаткування у відділеннях виробництва, щообстежують.

Потік парів аміаку після випарника надходить у компресорневідділення, де відбувається його стиск до

відомо аміак відноситься до тих холодоагентів, які при стиску даютьнайбільш істотний перегрів, тому температура аміаку після компресо-рного відділення становить 100 - 120°С. Охолодження перегрітогоаміаку і його конденсація відбуваються в конденсаторах, однак теплоне використовується.

Потенціал тепла, яке можна одержати при охолодженні аміакудо температури конденсації становить близько 483 кВт. Це тепло мо-жна використати в трьох напрямках:

готування гарячої води для технологічних потреб;

готування гарячої води для теплопостачання й гарячого во-допостачання;

підігрів сирої води, що надходить на водопідготовку до коте-льної підприємства.

аміачному відділенні: МО-1, МО-2 - масловіддільники; OB - охолодна водаоборотного циклу; К-1 - К-7 - конденсатори

У технологічному циклі виробництва сиру гаряча вода викори-стовується для пастеризації молока (72 - 74 °С), а також для різнихоперацій, зв'язаних безпосередньо з виготовленням сиру. Потенціалгарячої води змінюється в широких температурних межах, від 35 до 70- 80 °С. У діючій схемі необхідна температура гарячої води для тех-нологічних потреб забезпечується додатковим упорскуванням пари вгарячу воду.

Підігрів сирої води, що надходить на водопідготовку котель-ної, у цей час не проводиться, що погіршує роботу катіонітних фільт-рів і якість води, з погляду утворення накипу.