6.1. Загальні відомості про хліб і його виробництво

Хлібобулочні вироби, поряд з іншими продуктами з зерна, скла-дають основу харчування людей. З них людина одержує більше як по-ловину (53 %) споживаного білка, 15 % жирів і 70 % вуглеводів. Зерноборошна і пшениці містить необхідні для нормальної життєдіяльностівітаміни групи В, а так само має багато мінеральних речовин.

Хліб - найважливіший продукт харчування. Його випікають зборошна, дріжджів, солі і води. Для окремих сортів застосовують йінші види сировини: жири, цукор, молоко і молочні продукти, спеціїй ін.

Виробництво доброякісного печеного хліба - це складний ком-плекс біохімічних і фізико-хімічних процесів. При готуванні хлібабіологічним способом (дріжджі) втрачається 2-3 % сухих речовин бо-рошна за рахунок споживання їх мікроорганізмами.

У містах хліб випікають на хлібозаводах продуктивністю від де-сятків до сотень тонн на добу. У сільській місцевості створюютьсяневеликі пекарні. Останнім часом такі пекарні створюються й умістах. Пекарні - це малі підприємства, продуктивністю 300-400 кг надобу.

На підприємствах громадського харчування прийнято мати не-велике виробництво булочної продукції для власних потреб.

У Харкові працює хлібозавод-автомат № 1 з комп'ютерним ке-руванням виробництвом. Проте проблеми є й у нього, тому щопотрібна збалансованість якості сировини й умов. У цьому сенсівигідніші малі підприємства, які легше перебудовуються на новий видсировини. Проте й у них є свої проблеми, тому що створюють малівиробництва в основному не фахівці і немає належного контролю. За-раз пропозицій хліба багато, важко продати. Головне, чого не вдалосядосягти малим підприємствам - не відбулося розширення асортимен-ту; багато хто з них припиняє роботу.