6.5. Схема виробництва хліба і хлібобулочних виробів

магниевый скраб beletage

Сучасні технологічні лінії виробництва хліба складаються з діль-ниць: склад борошна та дільниця для зберігання і підготовки додатковоїсировини, основне виробництво та хлібосховище.

Функціональна схема виробництва хліба порівняно проста, вонавключає у собі підготовку сировини до виробництва, готування опари ітіста, випічку виробів, їх зберігання і реалізацію (рис. 6.2), але процес до-сить складний і визначається великою кількістю факторів, які впливаютьна якість одержуваного хліба на різних стадіях виробництва.

Рис. 6.2. Функціональна схема виробництва хлібобулочних виробів із

пшениці.

Технологічну схему виробництва хліба і хлібобулочних виро-бів на сучасному хлібозаводі поділяють на три частини (рис. 6. 3).

На стадії підготовки сировини - борошна і допоміжної сиро-вини - борошно по трубопроводу від транспорту через дискові пере-микачі 2 потрапляє до силосів 1 для зберігання. Комплекс має фільтри3, 7, 11 для очищення транспортувального повітря від борошняного

68

пилу. Роторні живильники 4 транспортують борошно у проміжну єм-ність 5, яка знаходиться над просіювачем 6, і далі у проміжну ємність8. Борошно зважується на вагах 9 і через бункер 10 по трубопроводупоступає до виробничого бункера 12. Одночасно готується допоміжнасировина: вода - у водомірних бачках 13, інша у вигляді розчинів -відповідно у збірниках 14 - 17.

Для замісу тіста у тістомісильну машину 23 бункерного тісто-виготовлювача 26 дозатором 22 відмірюють борошно і дозатором 24 збачків постійного рівня 18 - 21 подають розчини допоміжної сирови-ни. Виброжене тісто живильником 31 подають на розподіл тіста: у по-ділювач на шматки заданої маси 27, а далі транспортерами 28, 30 - доокруглювала 29 і на закаточну машину 31.

Укладальник-маніпулятор 32 перекладає тістові заготовки налюльки розстійної шафи 33, а далі - транспортером 34 їх подають напод тунельної печі 35. Випечений хліб транспортер 36 направляє дорозподільного транспортеру 37 або до візка 38. Через пристрої дляорієнтування 39 хліб надходить до хлібоукладального агрегату 40 ідалі на полиці контейнерів 41. Для підсортування використовуютькомплектуючий візок 43. Загружені контейнери збирають у накопичу -вачах 42, а далі переміщують вантажним контейнером 43 до автохлі-бовозу, які за допомогою стикового механізму 45 скріпляються з міс-цями вантаження на рампі експедиції.