9.1. Контрольні задачі

Визначити масу сухих речовин і вологи у 70 кг пшеничногоборошна вологістю 14 %.

Визначити масу вологи у 25 кг рідких дріжджів вологістю

78 %.

Визначити кількість борошна, яке пішло на заміс тіста, як-що маса сухих речовин у ньому 25 кг, вологість - 13 %.

Визначити масу сухих речовин і вологи у 36 кг житньогоборошна вологістю 12 %.

Визначити вологість борошна, якщо у 80 кг його маса воло-ги становить 10,4 кг.

Визначити масу сухих речовин і вологи у 12 кг цукровогорозчину концентрацією 50 %.

Визначити масу сухих речовин і вологи у 4 кг дріжджовоїсуспензії вологістю 94 %.

Визначити загальну масу сухих речовин у 90 кг продукту,що складається з 85 кг борошна вологістю 13,5 %, 1 кг солі вологістю3,5 % і 4 кг цукру вологістю 0,14 %.

Визначити масу вологи у 25 кг сольового розчину концен-трацією 24 %.

Визначити масу сухих речовин у 55 кг борошна, якщо ма-са вологи 7,7 кг.

Визначити кіл