16.2. Розрахунок продуктивності преса

магниевый скраб beletage

Продуктивність преса визначається сукупністю характеристикшнека, матриці, робочим тиском пресування, який знаходиться у

прямій залежності від продуктивності матриць і у зворотній від про-дуктивності шнека.

На теперішній час немає методики визначення продуктивностіпреса за сукупністю характеристик шнека і матриці. Один з підходівдо визначення продуктивності преса - у розрахунку так званого ко-ефіцієнта об'ємної подачі тіста , який відбиває співвідношенняфактичної продуктивності преса до теоретично можливої:

Поб = < 1.       (1.6)

max

Фактична продуктивність преса може бути визначена, наприк-лад, на лінії за один робочий цикл.

Теоретична робоча продуктивність Q розраховується за фор-мулою

Q =

(16.7)

1

^ п2 А

де D - діаметр шнека, м; S - крок гвинтової лінії шнека, м; B -об'єм, який займає вал шнека та його лопаті на довжині одного кроку,м3; т - тривалість циклу (одного обороту шнека, хв).

ГЛАВА 17.ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОКА