21.1. Нормалізація за одним показником

магниевый скраб beletage

У цьому випадку найчастіше молоко і молочні суміші нор-малізують за складом жиру. Можливі два випадки: у готовому про-дукті передбачається точний вміст тільки однієї складової частинимолока (наприклад жиру) або певне співвідношення між жиром таіншою складовою частиною молока (наприклад білком).

У першому випадку за заданим вмістом жиру розраховуютькількість продуктів для нормалізації. У другому - спочатку розрахо-вують вміст жиру в нормалізованому молоці, що забезпечує необхіднеспіввідношення між складовими частинами молока для одержаннястандартного продукту.

При нормалізації молока за вмістом жиру можливі два варіанти:зниження жирності молока або її зростання. Для зниження жирностідо молока додають знежирене молоко, а для збільшення - вершки.

Розрахунки проводять за рівняннями матеріального балансу ал-гебраїчним і графічним методами.

Приклад 1. У масловиготовлювачі збито 1600 кг вершківжирністю 35 %. Визначити, скільки води GB потрібно додати в масло,щоб одержати в готовому продукті 15,7 % вологи (Вмв), якщо в масляно-му шарі за даними аналізу міститься вологи 12,5 % (Вш). Жирність пахтиприйняти за 0,4 %, масла - 82,5 %.

Розв'язок

Алгебраїчний метод

1) Для визначення кількості одержаного масла скористаємосярівнянням покомпонентного матеріального балансу за жиром, тоді:

JBep

  • G„ » -

82,5 - 0,4

. • (Жвер - жпх) _ 1600 • (35 - 0,4)

=674 кг.

ж„ =„ - ж„

2) Кількість води, яку треба додати, розраховуємо з покомпо-нентного матеріального балансу за водою, прийнявши розрахунковийпоказник води за 100:

GB • (100 - Вш) = GM.B • (Вм.в - Вш),

тоді

G = GM.B • (Вм, -Вш) = 674•(15,7-12,5) = 24,65 кг .

100 -12,5

Графічний метод

100 - в„

1) Для розрахунку кількості води використаємо трикутник. Знього знайдемо відношення:

87,5

G„ G„

3,2 87,5

ТОДІ кількість води

= G^-32 = 674-32 = 24,65 кг

87,5

суміші (15,7) і в будь-якому іншому продукті, кількість якого такожпоказують по діагоналі. Різниці відповідають часткам продуктів усуміші:

GB _ GM.B

3,2 87,5

тоді

= G^ = 674l3i2 = 24,65 кг.в 87,5 87,5