23.1. Загальні відомості з технології м'ясопродуктів : Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : B-ko.com : Книги для студентів

23.1. Загальні відомості з технології м'ясопродуктів

М'ясна промисловість є однією з найбільших галузей харчовоїпромисловості. Вона виробляє харчову продукцію, цінну технічнупродукцію, кормові і медичні препарати. До них входять: м'ясо; суб-продукти: лівер (серце, печінка, легені, діафрагма із селезінкою), го-лови вим'я, шлунок, мясна обрізь, кров та ін.; солоності; шинкові ви-роби; ковбасні вироби; м'ясні банкові консерви і концентрати; харчовітваринні жири; технічні жири; кормова мука і борошно. Це такожпродукти з крові: кров'яні ковбаси, альбумін, кров'яна сироватка, ге-матоген, кровозамінювачі, білковий гідролізат, технічний альбумін,що використовується у виробництві клею, текстильній промисловості,фотографії як піноутворювач; шкіри для шкіряного і хутряного виро-бництва і желатин.

Підприємства м'ясної промисловості можуть бути найпростіші,такі як бойня, холодобойня, м'ясопереробні заводи, ковбасні фабрики,заводи органопрепаратів, клейові і желатинові виробництва, а можутьбути м'ясокомбінати.