25.3. Теплова обробка сировини

магниевый скраб beletage

Ціль теплової обробки сировини визначається її властивостямий імовірністю наявності в ній патогенних мікроорганізмів, у тому чис-лі спорогенних. За цими ознаками сировину можна розподілити на трикатегорії:

Сировина, що не вимагає жорсткого нагрівання для зне-шкодження, яка легко руйнується при нагріванні. Це кров, фібрин,шлам. Кінцева мета теплової обробки - знешкодження, тому сировинуможна переробляти при температурах нижче 100° С.

Сировина, що не вимагає жорсткого нагрівання для зне-шкодження, але має відносно міцну структуру. Типовим видом такоїсировини є знежирена (чи ні) кістка, а також частини туші, що містятьїї. Кінцевою метою теплової обробки такої сировини є її знешкоджен-ня і руйнування (розварювання) до стану, у якому її можна дробити.Тому необхідна температура вище 100° С, але не обов'язково та, котрагарантує повну стерилізацію.

Сировина, підозріла за вмістом шкідливих спор або токсинів.Головна мета теплової обробки такої сировини - її безумовна стериліза-ція, тому нагрів вище 135° С. Сировину, що уражена спорогенними мік-робами гостроінфекційних захворювань, переробляють тільки в установ-ках, пристосованих для завантаження трупів тварин без попередньогооброблення, при температурі 145 - 150° С.

Кров, фібрин і шлам містять до 80% вологи. З екологічних мір-кувань з такої сировини перед сушінням видаляють частину вологикоагуляцією (варінням) і віджимом (пресуванням). При цьому втрача-ється частина кормових речовин.

Здійснювати це доцільно в коагуляторі безперервної дії, що яв-ляє собою щільно закритий прямокутний резервуар зі сферичнимднищем, у якому обертається шнек. Коагулятор має завантажувальнугорловину, що періодично відкривається за допомогою живильника.Обігрівається коагулятор гострої пари (2105 Па), яку подають усере-дину через перфоровану трубу. Кров надходить самопливом в апарат ікоагулює під впливом гострого пару, а коагулят вивантажується шне-ком із протилежної сторони апарата. Шнек коагулятора віджимає час-тину рідини. Продуктивність апарата 200 кг/год крові. Для цієї метивикористовують прямокутні чани періодичної дії.