25.3.1. Сухий спосіб теплової обробки

Сухим способом називають обробку сировини глухою парою. Уцьому випадку стерилізація і зневоднювання відбуваються в одномуапараті - котлі. У залежності від особливостей сировини обробку ве-дуть в одну, дві або три фази:

під сильним вакуумом (в одну фазу), якщо сировина не має по-треби в розварюванні і стерилізації високими температурами (коагу-льована кров);

послідовно під тиском, а потім під вакуумом (у дві фази), якщосировина містить небагато вологи і необхідні стерилізація або розва-рювання при високих температурах (коагульований шлам, виваренакістка);

послідовно під вакуумом      під атмосферним тис-

ком 1105 Па і знову під вакуумом 6,6104 Па (у три фази), якщо сиро-вина сильно зволожена, містить речовини, що дають клей, і вимагаєстерилізації або розварювання (частини туш, внутрішні органи).

Складаючи партію сировини для завантаження, необхідно дотри-муватись оптимальних відносин між речовинами, що дають клей, та ін-шими різновидами сировини, щоб уникнути рясного клеєутворення.

При обробці кісток додають до 50% води, м'якої сировини 15 -20% від кількості кісти. Це запобігає утворенню на стінці котла кірки,що зменшує теплопередачу, прискорює сушку і поліпшує структурушквари і цим сприяє стіканню жиру під час відціджування і його від-діленню під час пресування.

Після закінчення теплової обробки масу (шквару) вивантажуютьу відціджувач, де витримують до 4 год при температурі 75 - 80° С.Жир збирають у збірник, шквару після відціджування знежирюютьпресуванням.