28.2. Зберігання насіння

магниевый скраб beletage

При поганому зберіганні насіння втрачає свої посівні якості.Щоб запобігти цьому, його треба зберігати у спеціально облад-наних зерносховищах, з доброю вентиляцією, очищених, проди-зенфікованих відповідними засобами. Проти шкідників (кліщів,довгоносиків, хлібного трача) застосовують хлорпікрин, сірково-день та інші хімічні засоби. З гризунами ведуть боротьбу за допо-могою принад з миш'яком, карбонатом барію або зараженихзбудником щурячого тифу.

У зерносховищі повинен бути підвал, який добре провітрюєть-ся і зручний для знищення шкідників. Засіки для зберігання на-сіння розміщують неблище 70-80 см від зовнішніх стін.

У засіки зерносховища засипають окремо добре очищене івисушене насіння різних культур і сортів. Вологість насіння зер-нових культур не повинна перевищувати 14-15%. Навіть сухенасіння перед засипанням у засіки просушують протягом 3-4днів, що підвищує його схожість і енергію проростання. Насіннязернових культур зберігають у засіках насипом або в мішках.Висота насипу неповинна перевищувати 2,5 м., а при підвищеннівологості і потеплінні — 1,5 м. Під час зберігання спостерігаютьза температурою і вологістю зерна та появою у ньому шкідників.Температуру регулюють, змінюючи товщину шару зерна. Під чассильних морозів зерно в засіках вкривають. При підвищеній тем-пературі і вологості насіння активно вентилюють, продуваючиповітря крізь його товщу спеціальними установками. Періодичнозерносховища провітрюють відкриваючи двері та включаючивентилятори.