1.10. Теплові властивості і тепловий режим ґрунтів