15.3. Заходи для зменшення втрат поживнихречовин і підвищення родючості ґрунтів