18. МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

магниевый скраб beletage

Уперше в 1830 р. в Європу було завезено чилійську селітру.Суперфосфат почали виробляти у 1843 p., а калійні добрива —у 1861 р. Перші промислові азотні добрива було одержано у1902 р.

За вмістом елементів живлення мінеральні добрива поділя-ють на однокомпонентні й комплексні. Однокомпонентними на-зиваються добрива, до складу яких входить один з головнихелементів живлення — азот, фосфор або калій. Відповідно ці доб-рива називаються азотними, фосфорними або калійними. Ком-плексні добрива містять два або більше необхідних для рослинелементів живлення і бувають подвійними (амофос, калієва се-літра та ін.) і потрійними (нітрофоски, нітроамофоски).

Залежно від вмісту елементів живлення всі однокомпонентнідобрива поділяють на прості — з вмістом головного елементаживлення до 20-25% (простий суперфосфат, натрієва селітратощо) і концентровані — з підвищеним вмістом головного еле-мента живлення. До концентрованих добрив відносять азотні,фосфорні і калійні, що містять 30% і більше діючої речовини.

Комплексні добрива за способом виготовлення поділяють наскладні, складно-змішані і змішані. Складні добрива добуваютьв єдиному технологічному процесі при хімічній взаємодії вихід-них компонентів. До них належить амофос, нітрофоска та ін.

Складно-змішані добрива виготовляють змішуванням готовихпродуктів (добрив) з введенням у суміш рідких і газоподібнихречовин.

Змішаними називають добрива, які складаються з механічнихсумішей простих або складних добрив.

За агрегатним складом мінеральні добрива поділяють на рідкіі тверді. Рідкі добрива, в свою чергу, поділяють на зріджені гази,розчини і суспензії. Тверді добрива випускають гранульованимиі порошкоподібними. Порошкоподібні добрива мають розмір ча-сточок менше як 1 мм, кристалічні — розмір кристалів > 0,5 мм,гранульовані з розміром гранул 1-6 мм.