18.3. Інгібітори нітрифікації'

магниевый скраб beletage

Інгібітори нітрифікації пригнічують активність мікроорганізмівгрупи Nitrozomonas, які здійснюють першу стадію процесу нітри-фікації (перетворення NH3 до NO3), їхня дія триває 30-45 діб привнесенні малих і середніх норм азотних добрив.

Застосовують інгібітори нітрифікації з аміачними, аміачно-нітратними, амідними й органічними добривами (рідкий гній).

Введення 1-5% інгібітора нітрифікації ДЦДА, ЦП, КМП і ін. відмаси азоту добрива в гранулу сечовини дає змогу зменшитивтрати азоту з ґрунту та добрив внаслідок звітрювання і вими-вання, поліпшити живлення рослин азотом, особливо у періодформування врожаю, підвищити його якість як за рахунок нагро-мадження амонію, так і зменшення вмісту нітратного азоту.

Сечовина, в гранулу якої введено інгібітор (ДЦДА, КМП), зазовнішнім виглядом і фізичними властивостями та вмістом азотуне відрізняється від звичайної. Застосовують сечовину з інгібіто-рами нітрифікації як основне добриво. Застосування інгібіторівнітрифікації сприяє підвищенню врожайності та якості сільсько-господарської продукції (табл. 27).

Для еколого-токсиколорічної безпеки при застосуванні азот-них добрив у науково обґрунтованих дозах слід проводити такі

Таблиця 27

Вплив інгібіторів нітрифікації, введених у сечовину,на врожайність і якість зерна озимої пшениці

Варіант досліду

Урожайність,ц/га

Вміст білка,

%

Без добрив

31,5

11,4

Гній 30 т /га + Р90К90

36,0

12,0

Гній + N90P90K90

37,7

13,6

Гній + N90P90K90 + ДЦДА

41,4

13,9

Гній + N90P90K90 + КМП

41,4

14,4

заходи: 1) забезпечити збалансоване живлення рослин; 2) про-водити ґрунтову і рослинну діагностику; 3) забезпечувати висо-кий рівень агротехніки; 4) застосовувати інтегровану системузахисту рослин. Забороняється застосовувати азотні добрива натериторії першого поясу санітарної охорони джерел централізо-ваного господарсько-питного водопостачання, по замерзломуабо покритому снігом ґрунті.