19.2. Пташиний послід

магниевый скраб beletage

Склад пташиного посліду, % на сиру речовину

Пташиний послід може бути у твердому (вологість менш як50%), пластичному (вологість 50-92%) і текучому (вологість по-над 92%) стані. Він містить більше поживних речовин, ніж гній(табл. 37).

Таблиця 37

(В. А. Васильєв та ін.)

Вид птиці

Елемент

Н2О

N

Р2О5

К2О

СаО

MgO

SO4

Кури

56

1,0

1,5

0,8

2,4

0,7

0,4

Качки

70

0,7

0,9

0,6

1,1

0,2

0,3

Гуси

76

0,5

0,5

0,9

0,8

0,2

1,1

Азот у пташиному посліді міститься у вигляді легкогідролізо-ваних сполук. У свіжому посліді немає аміачного азоту, проте вінутворюється при його зберіганні внаслідок мінералізації органіч-них сполук. Поживні речовини пташиного посліду добре доступнідля рослин. Неправильне зберігання пташиного посліду зумов-лює великі втрати не тільки азоту, а й фосфору і калію.

Безпідстилковий пташиний послід використовують для виготов-лення компостів. Оптимальне співвідношення торфу до пташиногопосліду з вологістю 75% становить 1 : 0,6, з вологістю 85% — 1 : 1.Бурт формують заввишки 2,5-3 м та завширшки до 4 м. Черездва тижні після закладання бурту компост перемішують. Компо-стування триває 1,5-2 міс.

Термічно висушений пташиний послід містить до 80% сухоїречовини, 4-6 азоту, 4-5 Р2О5, 2-2,5 К2О, 4,5% СаО. При вису-шуванні посліду втрачається до половини азоту, до 12-20% фос-фору і калію.

Використовують пташиний послід для основного та припосів-ного внесення. Географічна мережа дослідів з добривами Українирекомендує під картоплю, кукурудзу, цукрові буряки вносити 20-25 т/га торфопослідного компосту, під зернові — 10-15 т/га. Ефек-тивність пташиного посліду аналогічна ефективності мінеральнихдобрив.