19.3. Торф

магниевый скраб beletage

Торф у чистому вигляді використовувати безпосередньо надобриво не рекомендується. Для збільшення виробництва орга-нічних добрив і доступності поживних речовин, які знаходятьсяв ньому, торф використовують як підстилковий матеріал та длявиготовлення компостів.

Торф містить у собі всі необхідні для рослин поживні речови-ни (табл. 38).

Таблиця 38

Хімічний склад торфу, % на абсолютно суху речовину

(УНДІЗ)

Вид торфу

рН

Золь-ність

Азот

Фос-фор

Калій

Каль-цій

Маг-ній

Очеретяно-осоковий

6,8

13,7

1,97

0,36

0,12

2,48

0,08

Осоковий здомішкамисфагнуму

4,0

13,8

2,42

0,27

-

0,9

0,07

Сфагновий

3,1

24,5

1,22

0,01

0,17

0,17

0,06

Органічної речовини в торфі 87-96,6% (в перерахунку на сухуречовину). Незважаючи на значний вміст азоту в торфі, більшістьйого (90-95%) знаходиться в органічній формі, яка стає доступ-ною для рослин після мінералізації. Малопридатний на добривоторф з рН < 5 та вмістом алюмінію понад 5 мг-екв/100 г сухоготорфу. Кількість золи коливається від 5-10 до 50%. Нормально-зольні торфи містять до 12% золи. Високозольні торфи (> 12%золи) як добриво малоефективні. Вміст заліза в нормальнозоль-них торфах не перевищує 3%. Торф бідний на мікроелементи.

За ступенем розкладання торфи поділяють на слабко- (5-25% гуміфікованих речовин), середньо- (25-40% гуміфікованихречовин) та сильнорозкладені (> 40% гуміфікованих речовин).Добре розкладений торф чорного кольору, мажеться, прохо-дить між пальцями руки при здавлюванні.

Д. М. Прянишников писав, що застосування торфу на підстил-ку, як доповнення до соломи, є шляхом поступового переходуазоту торфу в хліб. Підстилка з торфу добре поглинає аміак,сірководень, вуглекислий газ, які утворюються у тваринницькихприміщеннях внаслідок дихання тварин і розкладання гною тасечі. Порівняно з соломою вологоємкість торфу та здатність вби-рати гази у 2-3 рази більша.

Для підстилки використовують торф із вмістом води не більшяк 50% і зольністю не більш як 10%. Подрібнений торф на підстилкурівномірним шаром розподіляють у тваринницьких приміщеннях івигульних місцях. Потім підстилку з торфу вивозять і буртують.