23.1.3. Агрохімічне дослідження ґрунтів

магниевый скраб beletage

Агрохімічне дослідження ґрунтів господарства не залежно відформи власності є обов'язковим заходом для суцільного обсте-ження угідь з метою державного контролю за зміною показниківродючості і забрудненням ґрунтів. Агрохімічне дослідженняґрунтів передбачає вивчення їх агрохімічної та інших характерис-тик, встановлення вартості землі. Внаслідок агрохімічного дослід-ження ґрунтів отримують дані про вміст гумусу, макро- і мікроеле-ментів, реакцію ґрунту тощо. За даними агрохімічних дослідженьпроводять паспортизацію земель.

Залежно від рівня хімізації, специфіки господарства і метидосліджень агрохімічне дослідження ґрунтів проводять в Україніодин раз у 4-5 років за угодою з господарством державні об-ласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів іякості продукції. Вони можуть проводити дослідження за домо-вленістю раніше встановленого строку.

Обстеження фермерських господарств. Розмір елементарноїділянки при загальній земельній площі до 50 га становить 1 га,51...100 га — 2 га, 101...300 га — 3 га. При площі господарствапонад 300 га застосовують методику досліджень для великих госпо-дарств. Змішаний зразок ґрунту формується із 10 індивідуальних.

Обстеження ґрунтів, забруднених важкими металами. Голов-ним завданням цих обстежень є виявлення площ з підвищенимвмістом в ґрунті важких металів з метою наступної інвентаризаціїі розроблення рекомендацій по їх детоксикації та використанню.