23.1.4. Агрохімічні картограми

магниевый скраб beletage

За результатами дослідження ґрунтів господарств державніобласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтіві якості продукції складають картограми вмісту гумусу, макро- імікроелементів, кислотності, засолення ґрунтів і інші.

До агрохімічних картограм додається зведена відомість роз-поділу площ за різним вмістом поживних речовин, ступенем кис-лотності, засолення. У пояснювальній записці до картограмивказують загальні відомості про район чи область, географічнерозташування господарства, детальну характеристику ґрунтів,приводять зведені таблиці агрохімічних показників, аналіз остан-нього туру (циклу) обстежень порівняно з попереднім, рекомен-дації з вапнування (гіпсування), таблиці рекомендованих нормдобрив. Наявність ЕОМ, ГІС дає змогу за допомогою комп'ютеріввиготовляти і використовувати агрохімічні картограми, агро-хімічний паспорт поля.