23.1.6. Агрохімічний паспорт

магниевый скраб beletage

На основі агрохімічного та інших видів досліджень складаютьагрохімічний паспорт поля, ділянки. Основними джерелами да-них для агрохімічного паспорта є нарис про ґрунти господарства,дані останнього туру ґрунтово-агрохімічного дослідження, даніпро вивчення забруднення важкими металами і пестицидами,результати радіаційного контролю. На кожне поле і земельнуділянку господарства складають агрохімічний паспорт, який ви-дають землевласнику, землекористувачу. Зі зміною власника чиземлекористувача видається новий агрохімічний паспорт. Агро-хімічний паспорт поля, ділянки — це документ, що містить даніагрохімічної характеристики ґрунтів, стан їх забруднення токсич-ними речовинами та радіонуклідами. Він дає можливість визна-чити якість поля (ділянки), визначити агрохімічну і еколого-агро-хімічну оцінку поля (ділянки) у балах.