23.1.7. Проектно-кошторисна документація

магниевый скраб beletage

Вона складається на проведення хімічної меліорації, внесен-ня добрив, окультурення полів. Складання проектно-кошторис-ної документації передбачає: 1) вибір поля, ділянки для вапну-вання (гіпсування), застосування засобів хімізації; 2) відбираннязразків, аналіз ґрунту і засобів хімізації; 3) проведення агрохіміч-них досліджень; 4) складання проекту. Проектно-кошторисна до-кументація на хімічну меліорацію (вапнування або гіпсування) виз-начає місце, вид і кількість меліоранту, яку необхідно внести,загальну його потребу, машини і механізми та напрямок їх руху,вартість меліорації, приріст урожайності, окупність затрат.

Проектно-кошторисна документація передбачає проведен-ня авторського нагляду агрохіміками за проведенням хімічноїмеліорації.