25.1. Біологічні особливості бур'янів

магниевый скраб beletage

Біологічні особливості бур'янів дуже різноманітні, і це дає їмзмогу рости на полях, незважаючи на заходи боротьби, які тампроводять. Висока плодючість є однією з особливостей багатьохбур'янів. За даними О. І. Мальцева, О. В. Фісюнова та інших авто-рів, одна рослина деяких бур'янів дає десятки і навіть сотні ти-сяч насінин. Так, одна рослина амброзії полинолистої може датиблизько 5 тис. насінин, осоту польового — 35, грициків — 70,вовчака і лободи білої — 100, щириці звичайної — 500, сухореб-рика — 700 і більше тисяч насінин. Висока плодючість бур'янівдоповнюється високою пристосованістю їх до поширення насінняна значні відстані від материнської рослини. Коробочки куколю,блекоти, фіалки польової при дозріванні розтріскуються, а насіннявисипається на певну відстань від материнської рослини. У вівсю-га звичайного остюки від зміни вологості повітря скручуються,внаслідок чого зернівки переміщуються на поверхні ґрунту тазаглиблюються у нього. Кульбаба, осот та інші бур'яни маютьнасіння з летючками, які сприяють рознесенню їх вітром. Інодівітер переносить цілі рослини, наприклад перекотиполе, а ра-зом з ними і достигле насіння. Лопух та череда звичайна маютьна насінні гачечки, за допомогою яких воно прикріплюється дотварин, людей тощо. Насіння бур'янів переносять також птахи,наприклад пасльону чорного, омели.

В умовах зрошуваного землеробства, а також під час дощіввелика кількість насіння бур'янів та їх плодів розноситься водою.Дуже часто причиною засмічення ґрунту насінням бур'янів є ви-користання свіжого гною. Насіння багатьох бур'янів (щириці,лободи, щавлю горобиного тощо) не втрачає схожості навіть післяпроходження через травний канал тварин. Крім насіння, значначастина багаторічних бур'янів розмножується вегетативнимиорганами. За даними О. І. Мальцева, на 1 га поля, забур'яненогопирієм повзучим, може бути до 28 т кореневищ загальною дов-жиною 4950 км з 260 млн бруньок, кожна з яких здатна дати новестебло. Осот жовтий на 1 га утворює 10 т коріння довжиною до800 км з 160-170 млн бруньок на ньому. Однією з біологічнихособливостей бур'янів є тривалий неодночасний і розтягнутийперіод проростання насіння, тоді як період проростання насіннякультурних рослин після сівби триває 5-15 днів. Так, насіння бур-куну білого зберігає схожість протягом 75 років, талабану польо-вого — 30, дурману і пасльону — 40, мишію сизого та плоскухизвичайної — 5-7 років.

Насіння бур'янів здатне проростати лише з певної глибиниґрунту. Наприклад, насіння вівсюга проростає навіть при загор-танні його у ґрунт на глибину 25-30 см, тоді як насіння повитиціконюшинної не проростає з глибини понад 4 см, а зернівка мет-люга звичайного погано проростає вже з шару ґрунту 1-3 см.При збільшенні глибини залягання насіння сходи бур'янів з'яв-ляються пізніше. Так, сходи мишію сизого з глибини 1 см з'явля-ються на 8-й, а з 12 см — на 17-й день. Цю біологічну особливістьбур'янів треба враховувати при визначенні глибини післяжнив-ного, поверхневого та основного обробітку ґрунту.