26.5. Проміжні культури в сівозміні

магниевый скраб beletage

Проміжними називаються культури, які висівають до сівбиабо після збирання основної культури і вони дають урожай у по-точному році. Введення таких культур у сівозміну дає змогу ви-рощувати два урожаї за один рік з тієї самої земельної площі.

Залежно від строків і способів сівби, а також тривалості ви-рощування проміжні культури поділяють на підсівні, післяжнивні,післяукісні та озимі.

Підсівні культури висівають під покрив основної культури(озимих, ярих зернових) і збирають восени в той самий рік.Вони характеризуються посиленим ростом після збирання по-кривної культури і можуть рости до настання приморозків.

Післяжнивні та післяукісні культури висівають після збиранняосновної культури і врожай їх збирають протягом року. Післяукіснівисівають раніше, ніж післяжнивні. Післяжнивною і післяукісноюможе бути одна й та сама культура, наприклад кукурудза.

Озимі проміжні культури висівають після збирання основноїкультури, і їх потім збирають наступного року навесні, до сівбиосновної культури.

Урожай проміжних культур використовують переважно накорм худобі (зелений корм, сінаж, силос), а також як зеленедобриво. Посіви проміжних культур збільшують вихід сільсько-господарської продукції з одиниці площі, збагачують ґрунт наорганічні речовини, внаслідок чого підвищується продуктивністьсівозмінної площі. У більшості районів України проміжні культу-ри є важливим джерелом корму для худоби. Такі культури по-винні бути високоврожайними, стійкими проти ранньоосінніхприморозків, посухостійкими, швидко рости. За таких умовпроміжні культури є одним з важливих факторів інтенсифікаціїсільськогосподарського виробництва.