Зміст

магниевый скраб beletage

Вступ...........................................................................................................................

Частина І. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ФУН­КЦІЄЮ ХАРЧУВАННЯ

РОЗДІЛ 1. Харчування людини як медико-біологічна та соціа­льно-економічна проблема

1.1. Харчування і стан здоров'я населення..........................................

1.2. Функції їжі та фактори їх забезпечення........................................

1.3. Біологічна дія їжі та різновиди харчування.................................

1.4. Розвиток науки про харчування.....................................................

1.5. Предмет і завдання дисципліни «Основи фізіології та гі­гієни харчування»

РОЗДІЛ 2. Система травлення і процеси травлення.................................

2.1. Загальні закономірності процесів травлення..............................

2.2. Процеси травлення у ротовій порожнині. Фізіологічні основи органолептичної оцінки якості їжі

2.3. Процеси травлення у шлунку та вплив продуктів і тех­нологічних факторів на них

2.4. Травлення у дванадцятипалій кишці. Роль підшлункової залози та печінки у процесах травлення

2.5. Травлення у тонкому кишечнику. Фізіологічні основи і значення вчення про порожнинне, пристінкове та внутріш­ньоклітинне травлення ..........................................................................................

2.6. Травлення у товстому кишечнику..................................................

2.7. Асиміляція їжі організмом. Особливості засвоєння нут- рієнтів

2.8. Фізіологічні основи голоду і насичення........................................

РОЗДІЛ 3. Вплив харчування на функціонування основних си­стем організму людини

3.1. Фізіолого-гігієнічні основи нейрогуморальної регуляції функцій організму

3.2. Особливості будови нервової системи та сучасні уяв­лення про діяльність нервової системи

3.3. Гуморальна система регуляції. Функції окремих залоз внутрішньої секреції

3.4. Вплив структури та характеру харчування на нейрогу­моральні процеси

3.5. Фізіолого-гігієнічні основи діяльності серцево-судинної системи

3.6. Роль харчування у функціонуванні серцево-судинної системи...

частина іі. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НУТРІЄНТІВ .

РОЗДІЛ 4. Фізіолого-гігієнічне значення білків..........................................

4.1. Фізіолого-гігієнічне значення білків та наслідки їхнього надлишку і дефіциту у раціонах харчування

4.2. Фізіолого-гігієнічна роль амінокислот..........................................

4.3. Фізіологічні основи нормування білка у раціонах харчування.

4.4. Поняття біологічної цінності білків та методи визна­чення ...

4.5. Засвоєння білків. Фізіолого-гігієнічні заходи щодо по­ліпшення білкового харчування

РОЗДІЛ 5. Фізіолого-гігієнічне значення ліпідів.......................................

5.1. Характеристика ліпідів їжі................................................................

5.2. Фізіолого-гігієнічна роль жирів, жирних кислот та нас­лідки надлишку і нестачі їх у харчовому раціоні

5.3. Фізіолого-гігієнічна роль фосфоліпідів та стеринів....................

5.4. Поняття харчової та біологічної цінності жирів........................

5.5. Фізіолого-гігієнічне обгрунтування норм споживання ліпідів..

РОЗДІЛ 6. Фізіолого-гігієнічне значення вуглеводів...............................

6.1. Характеристика та функції вуглеводів їжі...................................

6.2. Глікемічний індекс доступних вуглеводів....................................

6.3. Фізіолого-гігієнічна роль доступних вуглеводів та нас­лідки надлишку і дефіциту їх у харчовому раціоні

6.4. Фізіолого-гігієнічна роль недоступних вуглеводів та на­слідки надлишку і дефіциту їх у харчовому раціоні

6.5. Фізіологічні основи нормування споживання вуглеводів..

РОЗДІЛ 7. Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів та проблема забезпечення ними організму

7.1. Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів.........................................

7.2. Участь вітамінів у фізіологічних функціях...................................

7.3. Основні джерела та фізіологічна потреба у вітамінах.............

7.4. Причини розвитку вітамінної недостатності та заходи щодо боротьби з гіповітамінозами

РОЗДІЛ 8. Фізіолого-гігієнічне значення мінеральних речовин та проблема забезпечення ними організму

8.1. Фізіолого-гігієнічне значення мінеральних речовин.................

8.2. Участь мінеральних речовин у фізіологічних функціях...........

8.3. Особливості засвоєння мінеральних речовин, основні джерела та фізіологічні норми їх споживання

8.4. Демінералізуючі чинники.................................................................

Частина ІІІ. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ТА ЇХНІХ КОМПОНЕНТІВ.................................................................................

РОЗДІЛ 9. Фізіолого-гігієнічна характеристика основних хар­чових продуктів та їхніх компонентів

9.1. Захисні властивості харчових продуктів і фактори їхньо­го забезпечення

9.2. Негативний вплив надмірного споживання деяких хар­чових речовин

9.3. Фізіологічне значення та гігієнічна оцінка продуктів тваринного походження

9.4. Фізіологічне значення та гігієнічна оцінка продуктів ро­слинного походження

Частина IV. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

РОЗДІЛ 10. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального та адек­ватного харчування

10.1. Обмін речовин і енергії в організмі людини..............................

10.2. Енергетичні витрати людини та їх складові.............................

10.3. Поняття про раціональне харчування та про його закони....

10.4. Фізіолого-гігієнічні вимоги до харчового раціону...................

10.5. Фізіолого-гігієнічні вимоги до режиму харчування та умов приймання їжі

РОЗДІЛ 11. Фізіолого-гігієнічні основи харчування різних ві­кових та професійних груп населення

11.1. Норми харчування для населення України..............................

11.2. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування людей розумової праці

11.3. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування робітників середньої та важкої фізичної праці

11.4. Фізіологічні особливості організму дітей і підлітків та принципи їхнього раціонального харчування

11.5. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування людей похилого віку

11.6. Фізіолого-гігієнічні основи лікувально-профілактич­ного харчування

РОЗДІЛ12. Фізіолого-гігієнічні основи лікувального харчування....

12.1. Фізіолого-гігієнічні основи побудови лікувальних дієт та режиму харчування

12.2. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при захворюваннях органів травлення .

12.3. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при хворобах печінки, жовчного мі­хура та підшлункової залози...............................................................................................

12.4. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при захворюваннях нирок та серцево- судинної системи.....................................................................................................

12.5. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при ожирінні та цукровому діабеті

Навчально-контролюючі тести............................................................

Глосарій..................................................................................................................

Список літератури..........................................................................................

Додатки....................................................................................................................