6.3. Фізіолого-гігієнічна роль доступних вуглеводів та наслідки надлишку і дефіциту їх у харчовому раціоні

магниевый скраб beletage

Глюкоза. Серед доступних вуглеводів глюкоза є найпоширені­шою. Вона міститься у продуктах харчування, на глюкозу здатні пере­творюватися практично всі вуглеводи і навіть деякі амінокислоти. Мо­зок є споживачем більш як 60 % усієї глюкози, що утворюється в організмі, але це — не причина для надмірного вживання цукру. При цьому, чим повільніше вона засвоюється, тим стабільніше і стійкіше працюватиме підшлункова залоза, що попереджує ризик виникнення діабету й ожиріння. Таким чином, глюкоза:

• необхідна для життєдіяльності мозку, роботи м'язів (особливо серцевого);

• є легкодоступним джерелом енергії при фізичній та розумовій діяльності;

• легко перетворюється на глікоген та жир;

• швидко всмоктується у кров, не затримується у печінці і збіль­шує глікемічну криву;

• для перетворення a- i Р-глюкози на доступну для клітин у- глюкозу потрібний інсулін.

Фруктоза:

• солодша за сахарозу у 1,7 раза;

• повільно всмоктується у кров і швидко виводиться з неї;

• не впливає на глікемічну криву;

• набагато швидше за глюкозу перетворюється на глікоген і нако­пичується в печінці (70-80 %);

• не переходить у жири;

• не вимагає інсуліну для засвоєння клітинами.

Сахароза.

Сахароза — рафінований дисахарид, позбавлений біологічно акти­вних речовин. Надлишок споживання призводить до:

• порушення обміну речовин;

• збільшення бродильної мікрофлори (накопичення газів, кислот та продуктів життєдіяльності мікроорганізмів);

• підвищення вмісту холестерину;

• у дітей до утворення жовчного каміння і карієсу зубів;

Лактоза:

• не використовується для синтезу жиру;

• не підвищує вміст холестерину;

• нормалізує життєдіяльність корисної мікрофлори і пригнічує гнильну.

Крохмаль:

• основне джерело енергії;

• повільно метаболізується в організмі;

• глікемічна крива знаходиться на постійному рівні.

Глікоген:

• резервний вуглевод;

• регулює рівень глюкози у крові;

• енергетичний матеріал для працюючих м'язів, органів та систем.

Інулін (поліфруктозан):

• не впливає на глікемічну криву;

• використовується при лікуванні цукрового діабету.

НАСЛІДКИ НАДЛИШКУ ТА ДЕФІЦИТУ ДОСТУПНИХ ВУГЛЕВОДІВ

Надлишок доступних вуглеводів призводить до:

• переобтяження інсулярного апарату, передчасного використан­ня генетично обумовленої кількості інсуліну і порушення обміну ре­човин;

• збільшення вмісту цукру у крові (гіперглікемія) та у сечі (глюко­зурія);

• затримання води у тканинах;

• порушення ліпопротеїдного обміну (холестерину, жиру);

• розвитку ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинних захво­рювань;

• зниження імунного статусу, виникненню карієсу.

Підвищене споживання цукру негативно впливає на стан і функції корисної кишкової мікрофлори, потребує збільшення споживання ві­тамінів В1, В2, В6, А, Е, С, які нормалізують вуглеводний обмін.

При дефіциті легкозасвоюваних вуглеводів:

• використовується глікоген печінки і скелетних м'язів;

• порушуються функції гепатоцитів печінки, виникає її жирова ін­фільтрація;

• посилюється використання тканинних білків як енергетичного матеріалу і попередників глюкози;

♦ відбувається окислення жирних кислот, утворення недоокисле- них продуктів жирового обміну (кетонових тіл) і розвиток ацидозу;

♦ при дефіциті вуглеводів організм зберігає жири про всяк випа­док, а спалює глюкогенні амінокислоти.

Для запобігання утворення в організмі недоокислених продуктів жирів (альдегідів, кетонів) на кожні 4 г жиру харчового раціону доста­тньо, як мінімум, забезпечити надходження з їжею 1 г легкозасвоюва­них вуглеводів.