РОЗДІЛ 8 фізіолого-гігієнічне значення мінеральних речовин та проблема забезпечення ними організму

магниевый скраб beletage

8.1. Фізіолого-гігієнічне значення мінеральних речовин

В організмі людини за допомогою сучасних аналітичних методів до­слідження виявлено близько 70 хімічних елементів. Ці елементи залежно від їхнього біологічного значення умовно поділені на три групи:

а) незамінні елементи, що входять до складу ферментів, гормонів, віта­мінів — O, K, H, Ca, P, C, S, CI, Na, Mg, Zn, Fe, Cu, I, Mn, V, Mo, Co, Se;

б) постійно присутні в організмах елементи, значення яких вивчено ще недостатньо — Sr, Cd, F, Br, B, Si, Cr, Be, Li, Ni, Cs, Sn, Al, Ba, Rb, Ti, Ag, Ga, Ge, As, Hg, Pb, Ti, Bi, Sb, U, Th, Ra;

в) елементи, дані про кількісний вміст у тканинах, органах та фізі­ологічній ролі, яких відсутні — Tl, Nb, La, Pr, Sm, Tb, W, Re, Au.

Мінеральні речовини (рис. 8.1) залежно від вмісту в організмі і ха­рчових продуктах поділяються на:

макроелементи (містяться у тваринних і рослинних тканинах від цілих відсотків до їх сотих часток (0,01);

S біомікроелементи (містяться у тваринних і рослинних тканинах менше тисячних часток відсотка (<0,001).

Мікроелементи є екзогенними хімічними факторами, що відіграють значну роль у таких життєво важливих процесах, як ріст, розмноження, кровотворення, клітинне дихання, обмін речовин та інших (рис. 8.2). Мік­роелементи утворюють з білками організму специфічні металоорганічні комплекси, що є регуляторами біохімічних реакцій.

При порушенні співвідношення мікроелементів в організмі людини блокуються відповідні процеси обміну і можуть розвитися клінічні симптоми, головним чином пов'язані з порушенням функцій фермен­тів, до складу яких вони входять, або їх активують.

На сучасному етапі актуальність проблеми мікроелементів зросла у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища такими хімічними елементами, як свинець, фтор, миш'як, кадмій, ртуть, марганець, молі­бден, цинк та ін. Токсичні речовини у процесі технологічної перероб­ки з газоподібними, рідкими і твердими промисловими відходами по­трапляють в атмосферне повітря, воду і грунт, що сприяє формуванню в містах і промислових комплексах штучних біогеохімічних провінцій. У зв'язку з цим зростає вміст багатьох хімічних елементів у повітрі, грунті, природних водах, організмі тварин і рослин, які використову­ються населенням як продукти харчування.