10.3. ПОНЯТТЯ ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРО ЙОГО ЗАКОНИ

магниевый скраб beletage

Кожна людина має визначені біохімічні, імунологічні та морфоло­гічні особливості, які настільки ж важливі для обгрунтування його ха­рчування, як і вік, стать та енерговитрати.

Видатний дієтолог, академік К.С. Петровский, ще у 1980 р. висло­вив думку, що неможливо розробити один вид харчування, прийнят­ний для всіх здорових людей відразу; необхідно враховувати індивіду­альні особливості людини. Він дав таке визначення раціональному ха­рчуванню:

«Раціональним називається харчування, що найкраще задовольняє потребу організму в енергії і есенціальних (незамінних) життєво важ­ливих речовинах, причому в даних, конкретних умовах його життєдія­льності».

Раціональним вважається харчування, якщо відповідає його 7 за­конам (рис. 10.2).

Науковою основою організації раціонального харчування населен­ня є фізіологічно-гігієнічні вимоги до харчового раціону, режиму хар­чування та умов прийому їжі (рис. 10.3).