11.3. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування робітників середньої та важкої фізичної праці

магниевый скраб beletage

Середню фізичну активність мають працівники професій з механі­зованими та частково механізованими виробництвами та сфери обслу­говування. Серед них найбільш поширена професія — це водії різних видів транспорту. їхня праця, незважаючи на низку особливостей, обумовлених конкретними умовами праці, має загальні риси:

> велике навантаження на зір та зоровий апарат;

> значні нервово-психічні навантаження;

^ відносно низький рівень м'язової активності;

> загальмованість центральної нервової системи внаслідок моно­тонної вібрації.

Тому харчування має забезпечити організм захисними компонен­тами їжі. На прикладі професії водіїв показано основні фізіолого-гігіє- нічні підходи до їхнього раціонального харчування (рис. 11.2).

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ВОДІЇВ

£

Т

Велике

 

Значні нервово-

 

Низький рівень

 

Загальмованість ЦНС

навантаження

 

психічні наванта-

 

м'язової

 

внаслідок монотонної

на зір

 

ження

 

активності

 

вібрації та шумів

»

 

і

і

Харчовий ра­ціон, збагаче­ний вітамінами А та В2

Збалансоване харчування із

• антистресовою;

• антиатеросклеротичною;

• антиоксидантною;

• ліпотропною спрямова­ністю

• Зниження спожи­вання легкозасвоюва­них вуглеводів, жирів;

• збільшення полісаха­ридів, харчових волокон

Стимуляція ЦНС

• екстрактивни­ми речовинами;

• кофеїном

ПРИНЦИПИ ХАРЧУВАННЯ

Рис. 11.2. Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування водіїв

ФІЗЮЛОГО-ППЄШЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГАРЯЧИХ ЦЕХІВ

Інтенсивного теплового впливу зазнають металурги, ливарники, пекарі, кухарі та працівники деяких інших професій. Під час роботи в умовах високої температури в організмі людини відбувається:

> посилення обміну речовин, що призводить до підвищення їх ви­трачання;

> зниження секреції ферментів, апетиту, перистальтики кишечни­ку, що ускладнює процеси травлення та засвоєння їжі;

^ зростання втрат водорозчинних вітамінів та мінеральних речо­вин, що пов'язано зі збільшенням потовиділення.

Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування працівників га­рячих цехів наведені на рис. 11.3.

ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВАЖКОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦІ

Важка фізична праця спричинює зміни гомеостазу організму. Стій­кість організму досягається мобілізацією енергетичного обміну і обміну речовин. Енергозабезпечення фізіологічних процесів відбувається за ра­хунок використання резервів вуглеводів, які незначні, а у подальшому во­но здійснюється за рахунок окислення ліпідів, запаси яких більші.

І

Добова потреба в різних компонентах їжі залежить від особливос­тей праці. Так, під час виконання фізичної роботи в холодних умовах доцільніше обрати білково-ліпідний тип харчування, а в нагріваючих умовах та з нервово-емоційним навантаженням — вуглеводно-білко­вий. Однак у разі тривалого фізичного напруження посилюється і біл­ковий обмін. Основні фізіолого-гігієнічні принципи раціонального ха­рчування працівників важкої фізичної праці наведено на рис. 11.4.

ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ВАЖКОЇ ПРАЦІ

£

Великі навантаження

 

Загальмованість

 

Значні втрати з потом во-

на м'язову

 

шлунково-кишкової

 

дорозчинних вітамінів та

систему

 

секреторної активності

 

мінеральних речовин

*

 

і

 

*

Збільшення вуглеводів як легкозасвоюване дже­рело енергії для м'язів;

• незначне збільшення біл­ків та жирів;

• антиоксидантна, ліпот­ропна спрямованість хар­чування

Збудження секреції шлун­ково-кишкових соків

• овочеві страви та закус­ки;

• бульйони;

• смажені і тушковані страви;

• приправи;

• чай, соки

• Збільшення споживання водорозчинних вітамінів;

• мінеральних речовин

• мінеральні та газовані води;

• фруктові відвари, квас;

• кисломолочні напої;

• зелений чай

ПРИНЦИПИ ХАРЧУВАННЯ

Рис. 11.4. Основні фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування працівників важкої фізичної праці