11.6. Фізіолого-гігієнічні основи ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

магниевый скраб beletage

На промислових підприємствах та в сільському господарстві на орга­нізм людини можуть впливати шкідливі хімічні речовини (сильні кисло­ти, органічні розчинники, похідні галогенів, бензолу, ядохімікати, солі свинцю, миш'яку, стронцію), іонізуюче випромінювання та інше. Най­більш чутливі до дії шкідливих чинників нервова система та печінка.

Мета лікувально-профілактичного харчування — підвищити стій­кість організму до токсичних речовин, зменшити відкладення цих ре­човин у тканинах та підсилення їх виведення з тканин та крові. При цьому використовують захисні компоненти їжі (рис. 11.7).

Для лікувально-профілактичного харчування розроблено п'ять ра­ціонів, які повинні містити захисні компоненти (рис. 11.8).

 

РАЦІОН № 1 При дії радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ протекторами; ^ антиоксидантами; ^ ліпотропними речовинами; ^ стимуляторами імунної системи

РАЦІОН № 2 При дії неорганічних кислот, лужних металів, фтору та фосгену ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ протекторами; ^ ліпотропними речовинами; ^ антиоксидантами; ^ кровотворними речовинами

РАЦІОН № 2а При дії хрому та його сполук ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ протекторами; ^ антиоксидантами; ^ зменшенням у раціоні: ^ білків-алергенів; ^ легкозасвоюваних вуглеводів; ^ кухонної солі; ^ щавлевої кислоти

РАЦІОН № 3 При дії свинцю та його сполук ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ протекторами; ^ антиоксидантами; ^ блокаторами всмоктування ^ вилученням із раціону молока і молочного жиру

РАЦІОН № 4

При дії хлорвуглеводнів, сполук миш'яку, ртуті ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ протекторами; ^ ліпотропними речовинами; ^ кровотворними речовинами

РАЦІОН № 4а При дії неорганічних сполук фосфору ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ ліпотропними речовинами; ^ зменшенням жирів у раціоні

РАЦІОН № 4[1]При дії органічних аміно- і нітросполук бензолу ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ антиоксидантами; ^ ліпотропними речовинами; ^ жовчостимуляторами (овочі, яйця, сорбіт);

^ стимуляторами імунної системи

РАЦІОН № 5 При дії сірко- і бром- вуглеводнів, сполук марганцю і барію ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: ^ лецитином, ПНЖК, В1, С (захист нервової системи); ^ ліпотропними речовинами

 

Рис. 11.8. Фізіолого-гігієнічні основи раціонів лікувально-профілактичного харчування

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ