НАВЧАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ ТЕСТИ

РОЗДІЛ 1. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема

Виберіть правильні відповіді:

1. Здоров'я — це:

а) стан фізичного, психологічного та соціального благополуччя;

б) гармонія та єдність фізичних, соціальних, емоційних, розумових та духов­них функцій;

в) всі відповіді правильні.

2. Аліментарні речовини — це:

а) білки;

б) ліпіди;

в) вуглеводи;

г) вітаміни;

д) мінеральні речовини;

ж) баластні речовини;

з) отруйні речовини.

3. Назвіть неаліментарні речовини, які шкідливі для людського організму:

а) баластні речовини;

б) попередники синтезу БАР;

в) флаворні речовини;

г) антиаліментарні речовини.

4. Які нутрієнти є джерелом енергії:

а) вода;

б) жири;

в) вуглеводи;

г) білки;

д) вітаміни;

ж) мінеральні речовини;

з) вітаміни.

5. Есенціальні нутрієнти — це:

а) моносахариди;

б) полісахариди;

в) незамінні амінокислоти;

г) незамінні жирні кислоти;

д) вітаміни;

ж) макро- та мікроелементи.

6. Який основний постулат теорії збалансованого харчування:

а) їжа складається з аліментарних речовин, баластних речовин, від яких вона може бути очищена, та шкідливих речовин;

б) необхідними компонентами їжі є нутрієнти та баластні речовини;

в) надходження харчових речовин до організму забезпечується внаслідок по­рожнинного, мембранного та внутрішньоклітинного травлення та синтезу но­вих речовин, у тому числі незамінних;

г) надходження харчових речовин до організму забезпечується внаслідок по­рожнинного та внутрішньоклітинного травлення.

7. Який основний постулат теорії адекватного харчування:

а) їжа складається з аліментарних речовин, баластних речовин, від яких вона може бути очищена, та шкідливих речовин;

б) необхідними компонентами їжі є нутрієнти та баластні речовини;

в) надходження харчових речовин до організму забезпечується внаслідок по­рожнинного, мембранного та внутрішньоклітинного травлення та синтезу но­вих речовин, у тому числі незамінних;

г) надходження харчових речовин в організмі забезпечується внаслідок по­рожнинного та внутрішньоклітинного травлення.

8. Назвати, яку функцію їжі забезпечують смакові, екстрактивні та аро­матичні речовини:

а) енергетичну;

б) пластичну;

в) біорегуляторну;

г) імуннорегуляторну;

д) інформаційну; ж) реабілітаційну.

9. Назвати, які функції їжі забезпечують білки:

а) енергетичну;

б) пластичну;

в) біорегуляторну;

г) імуннорегуляторну;

д) інформаційну;

ж) реабілітаційну;

з) регуляторну.

10. Назвати, яка з функцій їжі забезпечується утворенням ферментів та гормонів: а) інформаційна;

б) реабілітаційна;

в) біорегуляторна;

г) імуннорегуляторна;

д) пластична.

11. Імуннорегуляторна функція їжі — це:

а) утворення ферментів та гормонів;

б) надходження до організму смакових речовин;

в) здатність організму протидіяти шкідливим чинникам.

12. Раціональне харчування забезпечує профілактику:

а) аліментарних захворювань;

б) захворювань багатофакторного походження;

в) професійних захворювань.

13. Дієтичне харчування забезпечує профілактику:

а) професійних захворювань;

б) хронічних захворювань;

в) захворювань багатофакторного походження;

г) аліментарних захворювань.

14. Назвати вид харчування хворих, які перебувають у стаціонарі:

а) дієтичне;

б) лікувальне;

в) раціональне;

г) превентивне.

15. Назвати вид харчування, яке має використовувати населенням з фак­тором ризику захворювання:

а) дієтичне;

б) лікувальне;

в) раціональне;