ГЛОСАРІЙ

Авітаміноз — паталогічний процес, що розвивається внаслідок неповноцінно­го харчування, при якому відсутній той чи інший вітамін (цинга, рахіт, бери-бери й інші хвороби). Аланін — замінна амінокислота. а-аланін, входить до складу багатьох білків,

й-аланін — до складу біологічно активних сполук. Аліментарний — пов'язаний з харчуванням.

Амілаза — загальна назва ферментів класу гідролаз, що каталізують гідроліз полісахаридів.

Амінокислоти — клас органічних сполук, що містять карбоксильні та аміно­групи. Понад 20 найважливіших амінокислот є мономерними ланками, з яких побудовані всі білки. Амінокислоти мають властивості кислот і основ; беруть участь в обміні азотистих речовин в організмі. Антибіотик — антибактеріальна речовина, яку одержують синтетично чи ви­тягують з рослинних і тваринних клітин, здатна убивати мікроорганізми чи пригнічували їхній ріст. Антибіотики виробляються:

• цвілевими грибами (пеніцилін);

• актиноміцетами (стрептоміцин);

• бактеріями (граміцідин);

• вищими рослинами (фітонциди).

Антивітаміни — речовини, що перешкоджають використанню вітамінів жи­вою клітиною внаслідок руйнування вітамінів; чи зв'язують вітаміни в неактивні форми; чи заміщують вітаміни сполуками, близькими до ві­тамінів за хімічною будовою, але протилежної біологічної дії. Апетит — емоційне відчуття, пов'язане з прагненням до вживання їжі. Аргінін — замінна амінокислота. В організмі аргінін присутній у вільному ви­гляді й у складі білків. Аргінін бере участь у синтезі сечовини й інших процесів азотистого обміну. Аспарагінова кислота — замінна амінокислота. Аспарагінова кислота: при­сутня в організмі в складі білків і у вільному вигляді, відіграє важливу роль в обміні азотистих речовин, бере участь в утворенні пірімідинових основ і сечовини.

Білки — природні високомолекулярні органічні сполуки, побудовані із зали­шків 20 амінокислот, що з'єднані пептидними зв'язками у довгі ланцю­ги. У процесах життєдіяльності організму білки виконують пластичну,

регуляторну, каталітичну, захисну, транспортну, енергетичну, рецепто­рну й інші функції.

Біологічно активна речовина — речовина, синтезується організмом чи над­ходить із їжею, яка стимулює, або пригнічує процеси, що відбуваються в організмі. До біологічно активних речовин належать біолини, гормо­ни, інгібітори, ферменти, фітогормони та ін.

Біополімери — високомолекулярні природні сполуки, що є структурними ча­стинами живих організмів і відіграють суттєву роль у процесах життє­діяльності. До біополімерів належать білки, нуклеїнові кислоти, поліса­хариди і їхні похідні.

Валін — незамінна амінокислота, що входить до складу всіх білків. Валін служить основою при біосинтезі пантотенової кислоти (вітамін В3) і пе­ніциліну.

Вільні радикали — мають вільні валентності, існують лише короткий час, бо вони є дуже реакційноздатними.

Вітамін — органічна речовина, що утворюється у тваринному організмі чи надходить з їжею в дуже незначних кількостях, але є абсолютно необ­хідною для нормального обміну речовин і життєдіяльності організму. Багато вітамінів є попередниками коферментів, у складі яких вони бе­руть участь у різних ферментативних реакціях. Звичайно першоджере­лом вітамінів є харчові рослини. Розрізняють водорозчинні (Bb B2, B6, B12, PP і C) і жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K).

Вітамін A — ретинол, жиророзчинний вітамін, необхідний для нормального обміну речовин. В організмі людини ретинол утворюється з каротину, що надходить з їжею. Ретинол входить до складу тваринних жирів. При нестачі ретинолу розвиваються куряча сліпота і ксерофтальмія.

Вітамін B1 — тіамін, водорозчинний вітамін, що бере участь у складі кофер­менту тіамінпірофосфату (кокарбоксилази) у реакціях декарбоксиліру- вання кетокислот. Тіамін регулює вуглеводний обмін, бере участь у процесі дихання і передачі імпульсів у нервовій системі. Джерелами ті­аміну є дріжджі, хліб з борошна грубого помелу, гречана і вівсяна кру­па, картопля, печінка.

Вітамін B12 — ціанкобаламін, водорозчинний вітамін, що входить до складу ряду ферментів; активує білковий обмін; бере участь у біосинтезі меті­оніну, нуклеїнових кислот; впливає на вуглеводний і жировий обмін; бере участь у кровотворенні; міститься в печінці, нирках, яйцях, сої.

Вітамін B2 — рибофлавін, водорозчинний вітамін. Рибофлавін у складі ряду окислювально-відновних ферментів бере участь у реакціях переносу електронів, у перетвореннях амінокислот та інших сполук. Рибофлавін міститься в молочних і м'ясних продуктах, салатних овочах, у курячому жовтку, пивних дріжджах; синтезується мікроорганізмами і рослинами.

Вітамін B3 — пантотенова кислота, водорозчинний вітамін. В організмі пантотенова кислота входить до складу коферменту А, що бере участь у багатьох реакціях обміну речовин. Дефіцит пантотенової кислоти призводить до порушень обміну речовин. За хімічною приро­дою пантотеновая кислота — цедипептид.

Вітамін B6 — піридоксин, водорозчинний вітамін; похідний піридину. У тка­нинах піридоксин перетворюється на піридоксальфосфат — кофермент, що бере участь у реакціях синтезу і розщеплення амінокислот. Піридок- син синтезується мікрофлорою кишечнику.

Вітамін Bc — фолієва кислота, водорозчинний вітамін. Як кофермент фолієва кислота бере участь у реакціях синтезу азотистих сполук і в кровотво­ренні.

Вітамін C — аскорбінова кислота, водорозчинний вітамін, синтезований рос­линами з галактози і деяких тварин із глюкози. Аскорбінова кислота підвищує опірність організму до несприятливих впливів, сприяє регене­рації. Відсутність аскорбінової кислоти в їжі людини викликає цингу (скорбут), знижує опірність до захворювань.

Вітамін D3 — холекальциферол, жиророзчинний вітамін, що міститься у тва­ринних продуктах: сир, вершкова олія, яєчний жовток, печінка, лосось, тунець.

Вітамін H — біотин, водорозчинний вітамін; кофермент, що бере участь у ре­акціях переносу вуглекислого газу до органічних сполук. В організмі людини біотин синтезується мікрофлорою кишечнику. Дефіцит біотину викликає головним чином захворювання шкіри.

Вітамін K1 — філохінон, вікасол, жиророзчинний вітамін, що бере участь у біосинтезі факторів згортання крові. Філохінон міститься в зелених час­тинах рослин. У людини філохінон утворюється мікрофлорою кишеч­нику.

Вітаміни D — кальцифероли, жиророзчинні вітаміни, що регулюють обмін кальцію і фосфору в організмі. Кальцифероли необхідні для росту кіс­ток. Під дією ультрафіолетових променів кальцифероли утворюються зі стеринів у шкірі. Нестача кальциферолів спричиняє порушення мінера­льного обміну.

Вітаміни E — токофероли, група жиророзчинних вітамінів, синтезованих ро­слинами. Недолік токоферолів веде до безплідності.

Ворсинки кишкові —