1.3. Біологічна дія їжі та різновиди харчування

магниевый скраб beletage

Сучасні дані науки про харчування дають змогу виділити чотири біологічні дії їжі на організм людини:

S специфічна, що запобігає виникненню і розвитку синдромів не­достатнього і надмірного харчування (аліментарних захворювань);

S неспецифічна, що перешкоджає розвитку і прогресуванню неін- фекційних (неспецифічних) захворювань;

захисна (нейтралізуюча), що підвищує стійкість організму до неспри­ятливих впливів виробничих чинників;

S фармакологічна, що відновлює порушену хворобою діяльність функціональних систем організму.

Відповідно до біологічної дії їжі розрізняють чотири різновиди харчу­вання: раціональне, превентивне, лікувально-профілактичне і дієтичне.

Раціональне харчування — фізіологічно повноцінне харчування здорових людей, що має певний режим і враховує фізіологічні потреби організму в харчових речовинах і енергії (за визначенням ДСТУ 3862-99. Громадське харчування. Терміни та визначення) [1].

Превентивне харчування — раціональне харчування, яке скориго- ване з урахуванням чинників ризику виникнення захворювань багато- факторного походження (атеросклероз, гіпертонія, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, патологія органів травлення тощо).

Лікувально-профілактичне харчування — близьке до раціонального з підсиленням захисної функції їжі щодо запобігання несприятливому впливу конкретних шкідливих виробничих факторів. Якісний склад раціонів лікувально-профілактичного харчування підвищує стійкість ор­ганізму, попереджує виникнення в організмі різних порушень.

Дієтичне харчування — харчування споживачів з хронічними за­хворюваннями з метою запобігання їх розвитку або загострення, до тих чи інших захворювань з метою профілактики (за визначенням ДСТУ 3862-99. Громадське харчування. Терміни та визначення) [1].

Лікувальне харчування застосовується з лікувальною або профілак­тичною метою у разі гострих захворювань або загострення хронічних (переважно у лікувальних закладах).

Дієтичне харчування застосовується з метою профілактики прогре­сування хронічних захворювань при харчуванні людей із хронічними за­хворюваннями поза загостренням (переважно вдома чи закладах рес­торанного господарства) (рис. 1.2).

Здорове населення

Населення з

ризиком захворювань

Населення Хворе

із шкідливими Хворе умовами праці населення

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

ПРЕВЕНТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ

ЛІКУВАЛЬНО- ПРОФІЛАКТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ

 

ДІЄТИЧНЕ (ЛІКУВАЛЬНЕ) ХАРЧУВАННЯ

1

1

1

 

1

БІОЛОГІЧНА ДІЯ ЇЖІ

і

і

і і

СПЕЦИФІЧНА

НЕСПЕЦИФІЧНА

ЗАХИСНА

ФАРМАКОЛОГІЧНА

 

1

 

 

1

1

Профілактика аліментарних захворювань

Перешкоджає

розвитку неінфекційних захворювань

 

Підвищує стійкість організму до несприятливого впливу виробничих чинників

Відновлює порушений гомеостаз і діяльність функціональних систем організму

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Біологічна дія їжі та різновиди харчування