Додаток 5

АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (амінокислоти, мг в 100 г продукту^

Показники

М'ясо великої рогатої худоби

М'ясо дрібної рогатої худоби

м'язова тканина

яловичи­на І кате­горії

яловичи­на ІІ ка­тегорії

м'язова тканина

баранина І катего­рії

баранина ІІ катего­рії

Вода, %

74,8

64,5

69,2

75,0

67,2

69,7

Білок, %

21,6

18,6

20,0

21,0

15,6

19,8

Коефіцієнт пе­рерахунку

6,25

6,25

6,25

6,25