1.5. Предмет і завдання дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування»