3.1 Виробнича санітарія та її завдання

магниевый скраб beletage

У виробничому оточенні на людину діють шкідливі виробничіфактори навколишнього середовища, які при визначених умовахможуть призвести до захворювання або зниження працездатностіпрацюючого. Організм людини реагує на найрізноманітніші подраз-нювальні фактори умов праці, несприятливі умови розрізнення зна-рядь праці, відчуває несприятливий вплив на органи слуху, нюху,дихання, сприймання.

Виробнича санітарія - система організаційних, гігієнічних ісанітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідли-вих виробничих чинників на працівника.

До шкідливих виробничих факторів відносяться:

підвищені запорошеність й загазованість повітря;

підвищена чи занижена температура поверхонь техніки, облад-нання й матеріалів;

підвищена чи занижена температура, вологість і рухомість по-вітря;

підвищений рівень шуму, вібрації, ультра- та інфразвука;

підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якогоможе відбутися через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики;

гострі кромки, задирки й шорсткість на поверхнях обладнанняй інструментів;

відсутність чи нестача природного світла;

недостатня освітленість робочої зони;

знижена контрастність об'єктів в порівнянні з фоном;

пряма блискість (прожекторне освітлення територій вироб-ництв, світло фар автотранспорту) і відбита блискість (від роз-литої води й інших рідин на поверхні територій виробництв);

підвищена пульсація світлового потоку;

підвищений рівень ультрафіолетової й інфрачервоної радіації;

хімічні речовини (токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, кан-церогенні, мутагенні, що впливають на репродуктивну функціюлюдини);

хімічні речовини, що проникають в організм через органи ди-хання, шлунково-кишковий тракт, шкірні покриви і слизові обо-лонки;

патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, найпростіші)і продукти їхньої життєдіяльності;

перевантаження (статичні й динамічні) і нервово-психічні (емо-ційні, розумові перевантаження, перенапруга аналізаторів, мо-нотонність праці).

Завданнями виробничої санітарії є:

усунення із виробничої сфери шкідливих виробничих факторів,що несприятливо впливають на здоров'я працюючих;

розробка заходів щодо санітарно-технічної охорони праці, гігіє-ни і здорового режиму праці і відпочинку працюючих;

проведення лікувально-профілактичних заходів для поперед-ження професійних захворювань;

розробка нових і удосконалення засобів колективного індивіду-ального захисту, які зменшують вплив шкідливих виробничихфакторів на людину;

розробка нормативно-технічної документації, у якій встановлю-ються вимоги виробничої санітарії, спрямованої на поліпшенняумов праці працюючих.

Рішення цих завдань забезпечує створення здорових і безпечнихумов праці, поліпшення і збереження загального рівня здоров'япрацюючих.