14.7. Пожежний зв'язок та сигналізація

магниевый скраб beletage

Боротьба з пожежею, що виникла, залежить від того, як швидкоїї буде виявлено і повідомлено про її виникнення пожежні команди.Для цього використовуються установки пожежної сигналізації таохоронно-пожежної сигналізації.

Головним елементом автоматичної пожежної сигналізації є засо-би сповіщення, чутливі до тепла, диму, світла і швидкості наростаннятемператури навколишнього середовища. Сигнал датчика посилюєть-ся електронними підсилювачами і за системою проводового зв'язкупередається або на диспетчерський пункт, або на систему дзвінківвнутрішньої тривоги пожежної охорони. У системах пожежної сиг-налізації замість датчиків-оповіщувачів встановлюються кнопки, щозамикають електричний ланцюг при натисненні на них. При цьомусигнал передається на приймальну станцію пожежної охорони.

Для оперативного керівництва гасінням пожежі передбачаєтьсятелефонний зв'язок для виклику пожежних команд і двостороннійрадіозв'язок керівника гасіння пожежі з бійцями пожежних команд.

Література: [8], [19], [26], [27], [28].

Питання для самоконтролю

Що означає термін „горіння речовини"?

Визначення терміну "температура спалаху".

Що означає термін "температура запалення"?

В чому суть терміну "температура самозаймання"?

Визначення терміну "температура само загоряння".

Які відомі межі запалення (вибуху) горючих сумішей?

Визначення нижньої концентраційної межі вибуху.

Визначення верхньої концентраційної межі вибуху.

Які необхідні умови утворення пожежовибухо-небезпечних се-редовищ?

В чому суть системи попередження пожеж?

В чому суть системи пожежного захисту?

Які існують шляхи попередження пожеж?

Визначення термінів „вибух" і „вибухобезпека".

Які основні класи пожежонебезпечних зон?

Розділ 15. Гасіння пожеж