1.5. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві

магниевый скраб beletage

Система управління охороною праці - підсистема єдиної сис-теми управління виробництвом, яка контролює показники безпекита охорони праці, аналізує стан охорони праці, забезпечує прийнят-тя, підготовку і реалізацію рішень, які спрямовані на збереженняздоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Основні принципи функціонування СУОП підприємства :

а)         зв'язок процесу виробництва з рівнем забезпечення безпечних інешкідливих умов праці;

б)         виконання трудової і технологічної дисципліни працівникамипідприємства;

в)         діяльність органів управління охороною праці підприємстваспільна з метою виконання заходів по створенню безпечних іздорових умов праці;

г)         обов'язкова економічна зацікавленість роботодавця і працівни-ка у поліпшенні безпечних і нешкідливих умов праці.

Мета СУОП - забезпечити безпеку праці, зберегти здоров'я тапрацездатність працівників.

Об'єкти управління СУОП підприємства :

а)         виробнича діяльність робітників підприємства;

б)         виробниче обладнання;

в)         технологічні процеси, будівлі і споруди;

г)         виробниче середовище.

Органи управління СУОП підприємства:

а)         роботодавець;

б)         структурні підрозділи підприємства;

в)         професійні спілки;

г)         комісія охорони праці ;

д)         уповноважені трудових колективів.