16.3. Системи допусків на конічні і черв'ячні передачі

магниевый скраб beletage

Принципи побудови системи допусків і посадок для конічних ічерв'ячних передач аналогічні принципам побудови циліндричнихзубчастих передач.

ГОСТ 1758-81 містить допуски конічних зубчастих передач з m= 1...56 мм і діаметром ділильного кола до 4000 мм. Для конічнихзубчастих передач встановлені 12 ступенів точності. Для 1-го, 2-го,3-го і 12-го ступенів допуски і відхилення не передбачено з тих са-мих міркувань, що і для циліндричних передач.

Допуски і відхилення за нормами кінематичної точності встано-влюють залежно від модуля і діаметра ділильного кола. Стандартпередбачає норми гарантованого бічного зазору, який позначаєтьсятак: А, В, С, Д, K, Н.

Показниками кінематичної точності конічного колеса є: найбі-льша кінематична похибка F r (F- допуск); накопичена похибкаколового кроку Fpr (Fp); биття зубчастого вінця Frr (Fr); похибкаобкату Fcr (Fc) - для зубчастої передачі.

Для позначення плавності користуються такими показниками:циклічна похибка fzkr (fk); відхилення колового кроку fptr (fpt);різниця будь-яких кроків fvptr (fvpt); коливання вимірювального ку-та пари на одному зубі or (f"-L„).

За нормами контакту перевіряють: відхилення відносних розмі-рів сумарної плями контакту за довжиною Fslr (Fsl) і висо-тою Fshr ( Fsh); відхилення міжосьової відстані.

Точність конічних зубчастих передач позначається аналогічноточності циліндричних зубчастих передач: 8-7-7-А ГОСТ 1956-81.

Систему допусків і посадок для черв'ячних передач розробленодля модулів від 1 до 25 мм, для діаметра коліс до 6300 мм ічерв'яків до 450 мм. Встановлено 12 ступенів точності і 6 видівсполучень: Н, В, Д, С, В, А і вісім видів допусків на бічний зазорTk (h, d, c, b, a, z, y, x).

У черв'ячних передачах окремо враховують похибки черв'ячно-го колеса і черв'яка (похибка кроку, гвинтової лінії, профілю наріз-ки черв'яка). На якість роботи черв'ячних передач особливий впливмають: відхилення міжосьового кута в передачі F!^ or (F!^ o), відхи-лення міжосьової відстані far (fa), зміщення середньої площиниколеса fxr (fx).

Умовні позначення норм точності і бічного зазору записують затим самим принципом, що і зубчастих циліндричних передач: 8-7-6-Ва ГОСТ 3675-81.